Sorsunkat magunk alakítjuk, formáljuk olyanná, hogy napjaink küzdelme ne tűnjön hiábavalóságnak, hanem gyermekeink jövőjét is magában hordozza.

Nem tudjuk, hogy a régi timári családok hogyan gondolkoztak mindennapjaik alakulásáról. Nem tudjuk, bánatukat és örömüket sem. Azt tudjuk, hogy a XI. század óta folyamatosan itt élték napjaikat elődeink, a régi timáriak, akik nem végeztek rossz munkát; olyan helyen telepedtek le, ahol minden földrajzi adottság meg volt arra, hogy településük ne tűnjön le a történelem sodrában.

Timár folyóparton, hegyek és fő közlekedési utak közelében, remek adottságú termőföldekkel határoltan terült el a Nyírség szélén, a Hegyalja közelében. Az adottságok azonban csak akkor "fordulnak termőre", ha azokat ki is használják.

Elődeinknek más gondokkal és kihívásokkal kellett megküzdeniük, mint a XX. század végén itt élő timáriaknak. Küzdöttek árvízzel, tűzvésszel és járványokkal. Sokszor kilátástalan helyzetben viaskodtak a hódító török és német csapatokkal. Volt úgy, hogy heteket, sőt hónapokat a nádasban töltöttek a kuruc hadak dúlásától menekülve, nem tudva, hogy mi lesz otthonukkal.

Egy valami azonban összeköti a letűnt generációkat: mindig hazatértek szülőfalujukba. Hazatértek, mert tudták, hogy csak itt nyugodhatnak békében.

Azért fontos számunkra a községünk történelme, hogy erőt merítsünk nagyapáink mindennapjaiból, hogy a régmúlt üzenetét megértve olyanná formáljuk jelenünket, amely példaként szolgálhat gyermekeink számára, akik büszkén vallják majd: "én timári vagyok!"

A hagyományok őrzése szorosan összefonódik az új keresésével, mindennapjainkba való beépítésével. Ennek jegyében készült ez a honlap is.

Ezennel meghívjuk egy virtuális látogatásra, amelyet – reményeink szerint – egy igazi is követ majd.

Türk János
polgármester