Illegális áramvételezések

A Nyíregyházi Rendőrkapitányság Rakamazi Rendőrőrse az E.ON Energiaszolgáltató Kft. munkatársaival közösen tartottak ellenőrzést az illegális áramvételezések megszüntetése érdekében Timár és Rakamaz településeken 2018. január 31-én. Az intézkedés alatt Timáron 8, míg Rakamazon 2 lakóházban fedtek fel illegális áramvételezést a szakemberek. A Rakamazi Rendőrőrs minden esetben eljárást indított lopás elkövetése miatt. Hasonló ellenőrzésekre a jövőben is számíthatnak!

MUNKAKÖZI TÁJÉKOZTATÁS TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV ÉS TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET KÉSZÍTÉSÉRŐL

Ezúton tájékoztatom a lakosságot arról, hogy Tímár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy a Településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény előírásának eleget téve, településképi arculati kézikönyvet (továbbiakban: TAK) és településképi rendeletet készített, mellyel kapcsolatos munkálatok folyamatban vannak.

A TAK és településképi rendelet előzetes lakossági tájékoztatása 2017. augusztus 22.-én megtörtént. A kézikönyv és településképi rendelet tervezet munkaközi anyaga elkészült, mely elérhetők elektronikusan a http://timar.hu főoldalról, vagy a http://timar.hu/index.php/dokumentumok/category/11-telepulesi-arculat linken, illetve személyesen a Tiszanagyfalui Közös Önkormányzati Hivatal Timári Kirendeltségén (4466 Timár, Szabadság út 100.) alatt.

Tiszanagyfalu Község Önkormányzata ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00534 azonosítószámú konstrukció

esba
A közigazgatás és a közszolgáltatások megfelelő működése meghatározó szükséglete a modern európai társadalmaknak. Az Európa 2020 Stratégia, a Nemzeti Reformprogram, illetve a Partnerségi Megállapodás célkitűzéseinek elérése nem lehetséges a közigazgatás, illetve a közszolgáltatások hatékonyságának fejlesztése, egy ügyfélközpontúbb, szolgáltató hozzáállású állam kialakítása nélkül.